Roubenkářský kurz 2012

Prizmy (trámy se dvěma rovnými stěnami a se dvěma přirozenými oblinami kmenu, které budou směřovat v roubené stěně nahoru a dolů) nejdřív opracujeme ručním hoblíkem uběrákem a pořízem.
Vyskládané opracované prizmy pro další práci. Každá prizma je jiná, podle toho, jaký byl kmen, ze kterého byl seříznut "polštář" o tloušťce 20cm.
Na měsíčním kurzu tvoří vždy 4 lidé na hlavní stavbě (roubence či srubu). Ostatní si pak postupně vyrábějí vlastní modely rohových spojů, otesávají trámy, či pracují na budoucím krovu.
Tesařské kružítko pro přenášení nepravidelností spodní klády na kládu horní. Podle obkreslené čáry pak budeme prizmu opracovávat. Při výrobě roubenky (rybinové rohové spoje) používáme též variantu s vytesanou podélnou drážkou. Je to dle nás praktičtější a trvanlivější způsob, než v Čechách většinou používané hliněné vymazávky mezi dvěma oblinami prizem.
Pro hrubé opracování prizem budeme používat často motorovou pilu. Šlo by vše opracovat samozřejmě i "ručně", bez použití moderní techniky, to by ale musel kurz trvat alespoň o měsíc déle...
Pro finální opracování "k čáře" použijeme pak ostré přesné nářadí od kováře.
Vytvoření rovných dosedacích ploch pro následující kládu pomocí severské tesařské sekyry. U nás se pro tuto operaci v drtivé většině případů používá broušení bruskou, čímž se povrch dřeva naruší a mnohokrát zvětší, tvanlivost dřevěného prvku pak samozřejmě sníží.
Půlkulatou teslici použijeme pro hrubé vytesání podélné drážky.
Drážkovacím pořízem pak podélnou drážku začistíme v ploše. Materiál ke krajním čarám drážky pak napřesno odstraníme ostrým půlkulatým dlátem.
Opracovaná prizma připravená k posazení do stěny.
Plánek načrtnutý pro pomoc pří výběru následujícího páru prizem. Zohledňují se zejména tvary předešlého "patra", výšky jednotlivých rohů a rovnoběžnosti dvou protilehlých stěn.
Práce na krovu. V pozednici a vrcholové vaznici jsou vidět zářezy pro jednotlivé krokve.
Hotový srub (roubenka), připravený pro vyříznutí okenních a dveřních otvorů.
Nejmladší účastnice tesařských kurzů v roce 2012. Na obrázku jsou vidět modely rohových spojů, které si účastníci měsíčního kurzu pro sebe vyrábějí. Úplně vlevo je rybinový spoj se zářezem proti profouknutí (tradiční české roubenky), vpravo od něj spoj sedlový (srubový).
Kláda připravená k otesání. Na čele klády je vidět tužkou nakreslený profil budoucího trámu.
Otesaná strana trámu. Svislé záseky jsou zbytky po příliš hlubokém vrubování klády.
Nářadí srubaře/roubenkáře. Na kurzu bude mít každý zapůjčenou svou bedničku, o kterou se sám stará, sám si své nářadí tupí i brousí.
Prohlídka dříve realizovaného srubu s travnatou střechou.
Prohlídka dříve realizované roubenky. Prizmy jsou ručně tesané.
Návštěva šindeláře.