Lavičkářsko-kovářský kurz (5 dní)

Termín s největší pravděpodobností až v roce 2022.

Tento kurz je náplní shodný s kurzem Lavičkářským. Je však doplněný o kovářskou část (proto o den delší, tedy 5 denní), kdy  si sami pod  vedením profesionálního kováře vyrobíte své dláto, se kterým budete moct následující dny též pracovat.

 

 

Cena

7 400,-Kč, z toho:

  • 3 600,-Kč záloha pro rezervaci místa na kurzu
  • 3 800,-Kč doplatek při příjezdu na kurz

Cena zahrnuje materiál a jeho přípravu pro výrobu dlát a "tesařských" lavic, zapůjčení veškerého potřebného nářadí, lektory, obědy, kávu a čaj po celou dobu konání kurzu, ubytování ve stanu na zahradě.

Přihlášení a způsob platby viz Obecné informace o kurzech.

Další důležité informace

Kurz probíhá venku, pracovní místo je zastřešené plachtou proti dešti. Chatka i místa pro stany jsou v těsné blízkosti pracoviště.

 

Pro zájemce o čistě kovářský kurz mohu doporučit kurzy kamaráda Franty Teryngla. Bližší info na telefonu 723 481 240.