Výroba postele pro páry (4 dny)

Vypsané kurzy

Výroba postele pro páry (4 dny) - předb. přihl. jaro 2020 Přihlásit se

Na tomto kurzu si budete mít možnost vyrobit svou společnou velkou postel z masivních trámků (10×14 cm) a fošen (tloušťky 4 cm). Kurz je určen pro smíšené páry (žena a muž).

Vyzkoušíte si základní tesařské techniky výroby celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva. Během kurzu bude možnost si vyzkoušet tesání trámu z kulatiny, ruční hoblování, tesání dřevěného žlábku teslicí, výrobu dřevěných dubových kolíků na tradičním "dědkovi". Součástí je i základní teorie. A samozřejmě bude náplň kurzu dotvářena i Vámi a Vašimi dotazy a přáními.

Cena

11 800,-Kč (5900,-Kč/osobu), z toho:

  • 5 800,-Kč záloha pro rezervaci místa na kurzu
  • 6 000,-Kč doplatek při příjezdu na kurz

 Cena zahrnuje materiál a jeho přípravu pro výrobu postelí, zapůjčení veškerého potřebného nářadí, lektora, obědy, kávu a čaj po celou dobu konání kurzu, ubytování ve stanu na zahradě.

Přihlášení a způsob platby viz Obecné informace o kurzech.

Další důležité informace

Kurz probíhá venku, pracovní místo je zastřešené plachtou proti dešti. Chatka i místa pro stany jsou v těsné blízkosti pracoviště. Kurz je určen nejvýše pro 4 páry účastníků.

Výkres postele
Rohový spoj těsně před sesazením
Bedničky s nářadím pro účastníky kurzů
Bedničko, bedničko, kdo v tobě přebývá?