Další stavby a konstrukce

-9

Masivní rámová konstrukce (s tesařskými vazníky)

Zadáním této rámové konstrukce bylo zastřešit plochu 8x8 metrů tak, aby podpěrné sloupy stály jen v rozích (4) a výška konstrukce byla 4m. Sloupy mají profil 16x16 cm, vodorovné trámy střešní konstrukce pak 16x 24cm. Konstrukce je zavětrována dvojitými pásky z důvodů pevnosti a potřeby zabrat co nejméně prostoru mezi sloupy v rozích. Pro překlenutí 8-metrového rozponu střešní konstrukce jsme zhotovili 3 různé typy tesařských vazníků.

Pages