Travnatá (vegetační) střecha na chatě v Nové Vsi U Brloha

Travnatá (vegetační) střecha na chatě v Nové Vsi U Brloha (okres Č.Krumlov) má výměru cca 30 m2, s celkovou vahou půdního pokryvu kolem 10 tun. Na tuto značnou zátěž musí být dimenzována i konstrukce krovu. Bez sněhové pokrývky je střecha asi 3x těžší než střecha z tašek. Sněhovou pokrývkou, jež z trávy neklouže, se váha může až zdvojnásobit! Svoji značnou vahou je travní střecha velmi vhodná pro zatížení masivních dřevěných konstrukcí (roubenky, sruby). Výška půdního pokryvu činí 10-15cm. Vegetaci na střeše tvoří speciální směs suchomilných rostlin. Půdní pokryv na střeše je vytvořen buď přímo travními drny (viz fotografie dále), či řídkými pytli, v nichž je namíchán substrát půdy a speciálních rostlinných semen. Dokud se nevytvoří souvislý kořenový systém (cca 1 rok), mají pytle zpevňující funkci, zabraňující odplavení půdy se střechy. Rostliny skrze ně rychle prorůstají a během několika měsíců jsou pytle rostlinami zcela zakryty.