Přejít k hlavnímu obsahu

Masivní dřevěné podlahy

Vyrábíme podlahy

  • tradiční fošnové
  • palubkové

 

Tradiční fošnové podlahy

Na rozdíl od průmyslově vyráběných palubek si fošny pro podlahy (stropy) děláme sami z nehraněného řeziva (fošny či prkna různých tlouštěk, které mají po stranách ponechánu přirozenou oblinu stromu s kůrou), silného ideálně 35-40 mm.

Postup výroby

Fošny jsou tedy značně širší (20-30 cm) než palubky, navíc je možné zachovat jejich přirozenou sbíhavost (zužování kmene směrem ke koruně stromu), a střídáním širších a užších konců fošen vytvořit zajímavou, lidskému oku lahodící "mozaiku" (obr.1). Na bocích fošen vyfrézujeme drážku, do které se vloží úzká lišta, spojující podélně dvě sousední fošny stylem "pero-drážka". Fošny většinou šroubujeme na dřevěný rošt (obr.2). Všechny spoje a dotyky dvou prvků slepíme, abychom v co největší míře zabránili vrzání podlahy a jejímu sesychání (vytváření podélných spár mezi fošnami). Po položení sbrousíme vrchní část podlahy do hladkého, rovného povrchu (obr.3).

 

Palubkové podlahy

Dnes asi nejrozšířenější typ celodřevěné podlahy. Oproti výrobě masivních fošnových podlah je výroba palubkové podlahy značně jednoduší, tudíž i cena je nižší.

Postup výroby

Používají se podlahové palubky o maximálních šířkách kolem 14cm, spojovaných na pero a drážku („perodrážku“). Palubky jsou obvykle pokládány na dřevěný rošt (obr.2), ke kterému jsou přilepeny a přišroubovány (lepidlo používáme i do podélného spoje "pero-drážka", aby se palubky "nerozesychaly"). Použití lepidla jednak zamezí přílišnému sesychání palubek, a tudíž i vytváření spár mezi nimi, druhak značně sníží sklon dřevěných podlah k "vrzání". Po položení jsou palubky sbroušeny do rovného hladkého povrchu (obr.3).

 

Realizované zakázky