Přejít k hlavnímu obsahu

Sruby

Srubové domy a chaty stavíme z prizem, tj. klád seříznutých zvenčí a zevniř na stejnou šířku při zachování horní i spodní obliny, tedy i přirozené sbíhavosti klád. Srubem rozumíme stavbu, jejíž vodorovné trámy (klády) jsou v rozích spojeny sedlovými spoji, za kterými ještě pokračuje přesah trámu (základní znaky roubenek a srubů viz. kapitola Roubenky, sruby, dřevostavby - základní rozdíly, často používané pojmy).

 

Projekt

Rádi zdarma pomůžeme již při vzniku projektu Vaší stavby. Předejde se tím mnoha nepříjemnostem a "kompromisním řešením" při realizaci vlastní stavby, neboť roubené a srubové domy se svou povahou a vlastnostmi v mnohém liší od klasických domů. Již tvorba projektu tedy vyžaduje znalosti a zkušenosti s následnou řemeslnou realizací stavby.

 

Doba sjednání zakázky

Zakázku Vaší stavby plánované na příští kalendářní rok je potřeba domluvit již před zimou, neboť upřednostňujeme roubení z kvalitního zimního dříví, které musíme v tomto ročním období pokácet a připravit na jaro či léto pro vlastní realizaci domu.

 

Technologie výroby

V podstatných rysech je shodná s technologií výroby roubených konstrukcí. Používáme metodu tzv. "underscribingu", tedy vytvoření podélné vodorovné mezery mezi dvěma sousedními kládami, zatesanými ve srubové stěně. Mezera se vlivem vysychání a sedání srubu zavře, takže celá stavba je pak ve spojích dvou klád (rohy a podélné drážky) těsně uzavřena.

 

Používané nástroje

Jednotlivé části dřevěné srubové konstrukce opracováváme ručními nástroji (hoblík, dlátovka, poříz, různé druhy tesařských dlát - viz fotogalerie tradičních ručních nástrojů). Motorové pily a další elektrické nářadí pro usnadnění práce samozřejmě také používáme (bez nich by se pracnost a tudíž i cena výroby značně navýšily), avšak finální opracování (konečný vzhled pohledových prvků) je vždy tradičními ručními nástroji. Důvodem je trvanlivost konstrukce a pro lidskou duši příjemný a přirozený celkový vzhled stavby či jejích částí (viz též kapitola Povrchová úprava dřeva).

 

Tesařské spoje, izolace

Pro spojování jednotlivých klád srubové konstrukce používáme kvalitní tesařské spoje (bez kovového spojovacího materiálu), jejichž příklady najdete ve fotogalerii tesařských spojů. Rohové spoje a podélné drážky na stycích dvou vodorovných klád izolujeme přírodní izolací (ovčí vlna, lněná izolace, konopná izolace,...viz kapitola Tepelné izolace.)

 

Nátěry

Venkovní části roubené konstrukce impregnujeme přednostně přírodními nátěry - lněný olej, případně terpentýn a dřevní dehet (viz kapitola Nátěry).

 

Naše sruby