Masivní rámová konstrukce (s tesařskými vazníky)

Zadáním této rámové konstrukce bylo zastřešit plochu 8x8 metrů tak, aby podpěrné sloupy stály jen v rozích (4) a výška konstrukce byla 4m. Sloupy mají profil 16x16 cm, vodorovné trámy střešní konstrukce pak 16x 24cm. Konstrukce je zavětrována dvojitými pásky z důvodů pevnosti a potřeby zabrat co nejméně prostoru mezi sloupy v rozích. Pro překlenutí 8-metrového rozponu střešní konstrukce jsme zhotovili 3 různé typy tesařských vazníků.

Vazníky vznikly vždy spojením dvou trámů zatesaných do sebe, jejich předepnutím a sešroubováním závitovými tyčemi přes čtvercové podložky. Nejsložitějším na výrobu a zároveň nejpevnějším je klasický zubovitý vazník. Druhou variantou je vazník, v němž "zuby" z předchozího jsou nahrazeny dubovými hranolky zatesanými z obou stran mezi spojované trámy. Ve třetím, nejméně únosném vazníku, jsou trámy propojeny dubovými, proti sobě zaraženými klíny.

Veškeré prvky konstrukce jsou ručně ohoblovány. Konstrukce slouží jako přístřešek pro výrobu malých roubenek či srubů v rámci měsíčního tesařského kurzu.