Venkovní zábradlí z masivních starých trámů

Venkovní zábradlí ze starých ručně otesávaných trámů. Trámy jsou očištěny tlakovou vodou a kartáčovkou. Základní skelet je srouben na dlaby a čepy, krátké svislé trámky jsou pak vloženy mezi vodorovné a přichyceny zespod a shora vrutem.