Lavičkářský kurz (4 dny)

Vypsané kurzy

Lavičkářský kurz I (4 dny) 17.05.2023 to 20.05.2023 Volných míst: 0 z 8 Přihlásit se
Lavičkářský kurz II (4 dny) 27.09.2023 to 30.09.2023 Volných míst: 8 z 8 Přihlásit se

Kurz by se dal nazvat "základním" z celé kurzovní nabídky. Doporučuji (ale není to podmínkou) se ho zúčastnit před případným absolvováním ostatních kurzů (vyjma měsíčního roubenkářského).

Z tohoto kurzu si odvezete lavici (viz obrázek vedle), na které si vyzkoušíte základní tesařské techniky výroby celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva. Z dalšího programu - tesání trámu z kulatiny, ruční hoblování, tesání dřevěného žlábku teslicí, výroba dřevěných kolíků na tradičním "dědkovi", teorie, popřípadě další program dle vašich přání.

Cena

5 700,- Kč, z toho:

  • 2 900,- Kč záloha pro rezervaci místa na kurzu
  • 2 800,- Kč doplatek při příjezdu na kurz

Cena zahrnuje materiál a jeho přípravu pro výrobu "tesařských" lavic, zapůjčení veškerého potřebného nářadí, lektora, obědy, kávu a čaj po celou dobu konání kurzu, ubytování ve stanu na zahradě.

Přihlášení a způsob platby viz Obecné informace o kurzech.

Další důležité informace

Kurz probíhá venku, pracovní místo je zastřešené plachtou proti dešti. Chatka i místa pro stany jsou v těsné blízkosti pracoviště.

 

ZDE NAJDETE REPORTÁŽ Z KURZU VYTVOŘENOU PRO ČR2 - PRAHA

A ZDE JE KE SHLÉDNUTÍ VIDEO JEDNOHO ÚČASTNÍKA LAVIČKÁŘSKÉHO KURZU

 

"Kemp" pod borovicemi. Vpravo chatka sloužící jako zázemí.
Každý má v průběhu kurzu půjčenou jednu bedničku s kompletním nářadím, které bude potřebovat. Každý používá, tupí i ostří si "své" nástroje.
Obsah bedničky jak na dlani. Některé z nástrojů na fotce budete potřebovat převážně na měsíčním kurzu, většinu pak i na kurzu čtyřdenním.
Každý si ručním hoblíkem ohobluje díly své lavičky. Vyrobí tak mnoho set až tisíců hoblin, na které doporučuji si přivézt nějaké pytle, neboť jde o výborný materiál pro zatápění.
Ku práci je důlěžité se řádně postavit, nebo ještě lépe sednout. "Jak se kdo připraví, tak si i sedne..."
Vytesání rybinových konců na sedátku lavičky.
Obkreslování přesného tvaru rybinových spojů.
Rybinový spoj zabraňuje vysunutí sedátka lavičky.
Pro zpevnění konstrukce celé lavičky si pomůžeme dubovou hrazdičkou, zajištěnou dubovými klíny.
Práce na hrazdičce na podzimním kurzu o několik měsíců později. Na výrobu lavičky bude kromě dubové hrazdičky, klínů a kolíků použito ještě smrkové a borové dřevo.
Na podzimních kurzech se brzy stmívá, což odhodlaným účastníkům často příliš nevadí.
Výroba dubových kolíků pomocí pořízu na lavici zvané "dědek". Kolíky slouží pro zajištění čepů v dlabech.
Každý si pro svou lavičku vyrobí 8 takovýchto kolíků.
Zatloukání dubových kolíků skrze čepy ve vodorovných stojkách lavičky.
Nástroje, které si vyzkoušíte při tesání trámu z kulatiny.
Vše na obrázku vlevo od červené čáry bude svisle dolů odtesáno tesařskými sekyrami pryč. Z čela je patrný tužkou nakreslený profil budoucího trámu.
"Na čisto" opracovaná strana trámu. Na konci zbývá odtesat ještě kousek "navrubované" kulatiny.
Půlkulatá teslice, kterou si na čtyřdenním kurzu vyzkoušíte vytesat kus dřevěného okapu.
Drážkovací poříz pro začištění dřevěného okapu či žlábku.
Detail reliéfu trámů po ohoblování hoblíkem uběrákem (na kurzech používáme k opracování povrchu lavičky i prizem pro výrobu roubenky či srubu)