Výroba postele pro jednotlivce (5 dní)

Postel je možné vyrábět v rámci pětidenního lavičkářsko-kovářského kurzu (bez kování dláta). Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, že si budete dělat 5 dní postel.

Na tomto kurzu si budete mít možnost vyrobit svou postel z masivních trámků (10×14 cm) a fošen (tloušťky 4cm). Kurz je určen jak pro účastníky nějakých minulých kurzů, tak pro nové zájemce. 

Vyzkoušíte si základní tesařské techniky výroby celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva. Během kurzu bude možnost si vyzkoušet tesání trámu z kulatiny, ruční hoblování, tesání dřevěného žlábku teslicí, výrobu dřevěných dubových kolíků na tradičním "dědkovi". Součástí je i základní teorie. A samozřejmě bude náplň kurzu dotvářena i Vámi a Vašimi dotazy a přáními.

Cena

10 300,- Kč, z toho:

  • 5 400,- Kč záloha pro rezervaci místa na kurzu
  • 4 900,- Kč doplatek při příjezdu na kurz

Cena zahrnuje materiál a jeho přípravu pro výrobu postelí, zapůjčení veškerého potřebného nářadí, lektora, obědy, kávu a čaj po celou dobu konání kurzu, ubytování ve stanu na zahradě.

Přihlášení a způsob platby viz Obecné informace o kurzech.

Další důležité informace

Kurz probíhá venku, pracovní místo je zastřešené plachtou proti dešti. Chatka i místa pro stany jsou v těsné blízkosti pracoviště.

Rohový spoj před sesazením
Ruční hoblování materiálu
Rýsování budoucích dlabů a čepů
Práce s dlátovkou
Práce s dlátem při výrobě dlabů a čepů
Práce s dlátem při výrobě dlabů a čepů
Kontrola vytesaných rovin
Chvilka napětí...vejde se nám čep do dlabu?
Vešel! Nádhera!
Výroba dubových kolíků (pro zajištění celodřevěných spojů) na „dědkovi“ pořízem
Odpad z výroby dubových kolíků – snad hezčí, než dubový kolík sám...
Bedničky s nářadím pro účastníky kurzů
Bedničko, bedničko, kdo v tobě přebývá?
Vpravo chatka fungující jako zázemí pro kurzy, vlevo stanování pod borovicemi