Výroba tesařských koz (4 dny)

Vypsané kurzy

Výroba tes. koz (4 dny) - předb. přihl. podzim 2023 Přihlásit se

Tento kurz je zaměřen na práci s rozličnými sekyrami. Výsledným dílem pak jsou dvě tesařské kozy z dubu a smrku/borovice s vyndavacími nohami (viz obrázky a výkres), které si každý účastník odveze s sebou domů. Každý má připravenou dvoumetrovou dubovou kulatinu, ze které si vytesá různými sekyrami lichoběžníkový trám. Do trámu vyřízneme čtyři dlaby, do kterých postupně sekyrami napasujeme všechny čtyři nohy. Nakonec je pilou zkrátíme na požadovanou výšku obou koz.

Cena

7 400,- Kč, z toho:

  • 3 600,- Kč záloha pro rezervaci místa na kurzu
  • 3 800,- Kč doplatek při příjezdu na kurz

Cena zahrnuje materiál na dvě metrové tesařské kozy (dub + smrk/borovice),  zapůjčení veškerého potřebného nářadí, lektora, obědy, kávu a čaj po celou dobu konání kurzu, ubytování ve stanu na zahradě.

Přihlášení a způsob platby viz Obecné informace o kurzech.

Další důležité informace

Kurz probíhá venku, pracovní místo je částečně zastřešené přístřeškem 8x8m. Chatka i místa pro stany jsou v těsné blízkosti pracoviště.

Jedna ze dvou koz, které si každý účastník odveze s sebou domů.
Kulatina připevněná ke kozám tesařskou kramlí.
Otesaný povrch jedné strany budoucího trámu.
Detail otesaného povrchu sekyrou širočinou.
Rozměřování a rýsování budoucího trámu do kulatiny.
Vrubování sekyrami hlavatkami.
Hrubování (hrubé otesání) hlavatkou.
Detail práce s hlavatkou.
Lícování (konečné opracování tesaného povrchu) sekyrou širočinou.
Hrubování a lícování tesané plochy zároveň - oboustranné broušenou sekyrou.
Hrubování a lícování tesané plochy zároveň - oboustranné broušenou sekyrou.
Švédské tesací sekyry.
Rámcový výkres pro výrobu tesařských koz
Detail 4 roky používané dubové tesařské kozy.