Tradiční poloroubenka z brdských luhů a hájů

Jedná se o pilotní projekt dalšího možného přístupu k realizaci roubenky. Roubenku si totiž majitel s několika kamarády vlastnoručně stavěli. O materiál, nářadí, organizaci a další 4 tesařské ruce jsme se pak postarali s parťákem tesařem. Takovouto spolupráci s majitelem budeme určitě podporovat i při dalších realizacích. Kromě vlastní roubenky vznikají i přátelství a penězi nevyčíslitelný vztah majitele k jeho novému domu...

Půdorys celé stavby je 6,4 x 15,5m. Stěny roubenky tvoří ručně otesané a odkorněné prizmy šířek 25cm a výšek mezi 35 a 50cm, zatesány v rozích na rybinové spoje se zámkem proti profouknutí. Podélně jsou prizmy jednotlivých pater opracovány a spasovány podélnou drážkou, kterou vyplňuje přírodní lněná izolace. Konstrukce vaznicového krovu se stojatou stolicí (celý ručně hoblovaný hoblíkem uběrákem) je zatesána do masivních stropních trámů. Na práci na krovu jsme přivítali pomoc zkušeného stařšího tesaře, od kterého jsme se mnohému naučili.

Borovice na stavbu roubení byla v zimně pokácená a otesaná, koncem února jsme začali v tesárně roubit a v květnu jsme roubení s krovem přesunuli a seskládali na místě určení. Nastíněný postup prací v rámci zimy a jara považuji za ideální.

Teď již jen přát majiteli, aby se mu v novém domě radostně a šťastně bydlelo.