Mechanická povrchová úprava dřeva

V zásadě se používají dva základní rozdílné typy mechanické úpravy povrchu dřeva: Úprava ostrým nástrojem (hoblík, širočina, poříz, dláto, nůž) a broušení brusným papírem (různé typy elektrických brusek s brusným papírem).

  • Úprava ostrým předmětem - jde především o hoblování povrchu ručním či elektrickým hoblíkem, otesávání sekyrou či protažení řeziva velkým strojem. Všechny uvedené způsoby mají tu výhodu, že povrch dřeva je hladký, je minimální. Kapka vody bude na tomto povrchu stát, nevsákne se, což je efekt pro trvanlivost dřeva více než praktický.
    • Ruční tradiční hoblík - upravený povrch je mírně "žlábkovaný" od jednotlivých tahů hoblíkem. Mělké žlábky jsou však v podélném směru (ve směru let), tudíž nepůsobí rušivě a naopak dodávají povrchu jedinečný řemeslný "živý" ráz. Žádné dva povrchy ohoblované ručním tradičním hoblíkem nejsou stejné.
    • Ruční elektrický hoblík - vytvoří povrch taktéž hladký, jím opracovaný povrch však poznáte na první pohled: Na povrchu budou malé, úzké, mělké žlábky, avšak napříč léty dřeva, což v celkovém dojmu nepůsobí příliš esteticky. Drobné příčné žlábky jsou způsobeny nožíkem elektrického hoblíku, který se rychle otáčí kolem své osy, a v případě, že není superostrý či hoblujete příliš rychle, nestíhá ubírat materiál z povrchu dřeva a mírně po něm "skáče".
    • Otesávání sekyrou (běžnou, širočinou,...) - povrch má taktéž jedinečný řemeslný "živý" ráz, zůstávají na něm stopy po otesávání. Opět je každý otesaný trám originál.
    • Protažení řeziva velkým strojem - povrch je dokonale rovný a hladký. Pro podlahu může být výhodou, působí však sterilním, uniformním dojmem a v dnešní době plastových náhražek pro cokoliv může být potíž rozeznat, zda jde o plast či dřevo.
  • Broušení - pro kontakt s vnějším prostředím jde o nevhodný způsob opracování dřeva. Broušením (byť jemným, kdy vám povrch připadá hladký) se na povrchu dřeva vytvoří spousty mikroskopických nerovností a plošek, které celkový povrch materiálu mnohonásobně zvětší. Kapka vody se pak do něj bez potíží vsákne. Stejně tak snadno bude povrch absorbovat i vzdušnou vlhkost (i když bude srubová či roubená stěna kryta dostatečným přesahem střechy) a snižuje se tím trvanlivost dřeva. Pravda je, že obroušený povrch bude lépe sát i impregnační prostředky používané k ochraně dřeva, jde však obrazně řečeno jen o náplast na otevřenou ránu povrchu dřeva.