Vysychání a objemové změny

Princip vysychání dřeva

Obrázek znázorňuje proces vysychání dřeva od okamžiku pokácení, kdy jsou plné vody jak buněčné stěny, tak i vnitřky buněk. Procentuální hodnota maximálního nasycení dřeva se liší dle druhů dřevin i dle jedinečných vlastností každého stromu. Procenta udávají poměr mezi hmotností vody ve dřevě a vlastní hmotností dřeva. K objemovým změnám (tudíž i ke vzniku výsušných trhlin ve dřevě) však dochází až při vysychání buněčných stěn dřevních vláken, tedy mezi cca 30% vlhkostí a absolutně suchým dřevem. Při styku dřeva s venkovním prostředím bude tedy podle vlhkosti vzduchu docházet k neustálým změnám objemu dřevní hmoty v kontrukci srubové stěny.

Objemové změny při vysychání dřeva

Radiální (dostředné), tangenciální (po obvodu) a axiální (podélné) sesychání a jeho hodnoty v procentech jsou znázorněny v obrázku. Důležité je, že v podélném směru sesychá dřevo 10x méně než ve směru příčném (radiálním). Pro názornost uvádím, že čerstvý trám 30×30cm bude mít po seschnutí rozměry cca 29×29cm, což v případě, že nechceme, aby nám po seschnutí domu skrze srubovou či roubenou stěnu do domu zafukovalo, hraje nezanedbatelnou roli!