Vnitřní stavba dřeva

Prostorová stavba jehličnatého dřeva

  1. Jarní dřevo
  2. Letní dřevo
  3. Letokruh
  4. Jarní buňka (tracheida)
  5. Letní buňka (tracheida)
  6. Pryskyřičný kanálek
  7. Dřeňový paprsek
  8. Příčná tracheida

Dle Požgaj, Chovanec a kol., 1997

Točivost jednotlivých částí kmenu

Z obrázku vyplývá, že pro konstrukce se snažíme levotočivému dřevu vyhýbat, neboť levotočivost vnitřní a vnější se sečtou a dřevo má při vysychání velikou tendenci ke kroucení, která může vést až k nadzvednutí celé srubové stěny.

Pro naše stavby tedy vybíráme dřevo pokud možno netočivé či pravotočivé (vnitřní a vnější točivosti se v součtu částečně vyruší) a pouze mírně levotočivé.