Tepelně - izolační vlastnosti roubenek a srubů

Dřevo je tepelný izolant. Odráží tedy teplo zpět do místnosti a má zanedbatelnou schopnost akumulace. Pro vytopení srubové chaty, například 7x5m, z masivních trámů tudíž stačí jen malá kamínka. Z důvodu výše zmíněných akumulačních vlastností srubové stěny je výhodné umístit do vnitřní části domu prvek akumulace schopný, jako například zděnou příčku, kachlová kamna, zděnou pec, apod.

Českým normám vyhovuje roubená či srubová stěna o tloušťce 30-35 cm. Vzhledem k postupnému vysychání dřevostavby je však požadovaný tepelný komfort dosažen již při menších tloušťkách srubových a roubených stěn. Převážná většina starých i nových srubových domů v Norsku má tloušťku masivní dřevěné stěny jen 20cm, bez dodatečného zaizolování zevnitř. A přitom na většině norského území nejsou zimní teploty pod -30°C žádnou výjimkou.

Důležitá je těsnost všech tesařských spojů a podélné vodorovné drážky na styku trámů či klád ve stěně. K největším tepelným ztrátám dochází právě tzv. "tepelnými mosty", tj. místy, která mají oproti ostatním částem domu výrazně nižší tepelně-izolační schopnosti. Zajímavý článek "Stanovení tepelného odporu dřevěné srubové stěny" vyšel v časopisu Interiér, únor/2004. Též doporučuji shlédnout fotografie termovizí na stránkách firmy OKPyrus (infračervené fotografie vytápěného srubového domu, zachycující množství tepla unikajícího jeho stěnami). Na obrázku vpravo je grafický výstup výpočtu tepelného odporu srubové stěny, vypůjčený ze stránek firmy OKPyrus. Znázorňuje, že při správném provedení nevznikají ve srubové stěně tepelné mosty.