Ochranné nátěry

Obvykle používáme jednu z následujících tří možných variant venkovní ochrany dřeva:

Ochranné nátěry je potřeba obnovovat podle exponovanosti srubových stěn vůči dešťi a Slunci každých cca 2-5 let. Nejčastěji pak na jižní, jihozápadní a západní straně (převládající západní větry s deštěm a osvětlení Sluncem z jihu). Právě směrem na tyto světové strany by měly být co možná největší přesahy střechy, aby dům chránily. Další informace najdete v záložce O dřevu a v jejích podkapitolách:

Norský kostel natíraný dřevním dehtem. Světlé, zlatavé plochy jsou ty, na které dopadá více slunečního záření a vodních srážek.