Roubenky, sruby, dřevostavby - rozdíly, často používané pojmy

Dřevostavba

Dřevostavba je dům, jehož základní nosná konstrukce je ze dřeva. Rozlišujeme rámové konstrukce (obrázek pro představu zde), u nichž nosnou konstrukci tvoří lehký dřevěný rám vyplněný izolací (zvenčí a zevnitř opláštěný například sádrokartonem, OSB deskami, dřevěnými palubkami,...), a konstrukce z masivních trámů či klád (roubenky či sruby), přičemž trámy či klády jsou zároveň nosnou konstrukcí domu i funkční izolací jeho stěn.

Roubenka

Roubenkou označujeme tradiční český dřevěný dům (někdy též nazývaný "dřevěnice") postavený z trámů kladených vodorovně na sebe, v rozích zatesaných na klasickou "rybinu" (trámy v rozích nepřesahují). Vodorovné mezery mezi jednotlivými trámy tvořícími stěnu domu jsou většinou vyplněny tmelem či izolací chráněnou zevnitř i zvenčí dřevěnou lištou. My používáme nejpracnější, avšak dle našeho názoru nejkvalitnější utěsnění podélné drážky - a sice vydlabáním žlábku do horního trámu, kam se pak vloží přírodní izolace.

Srub

Srubem rozumíme dřevostavbu z masivních odkorněných klád či prizem (kláda seřízlá či otesaná ze dvou bočních stran), které jsou v rozích do sebe zatesané sedlovými spoji, přes které klády pokračují a vyčnívají ven ze srubové stěny. Podélné mezery mezi kládami se obvykle řeší vydlabánímdrážky v horní kládě. Tohoto způsobu se držíme i my.

Hrubá stavba

Hrubá stavba je základní skelet roubeného či srubového domu, do kterého patří: kompletně sroubené stěny a krov (se zadlabanými podlahovými či stropními trámy), tepelná izolace na podélných spojích klád či trámů a v zádlabech (rohy, průchozí trámy stěnou,...), vyřezané otvory oken a dveří (připravené pro osazení rámů), dle typu stavby i pobití krovu prkny a natažení pojistné hydroizolační membrány.