Pergoly, schody, drobnější tesařské a truhlářské konstrukce

Vyrábíme pergoly a jiné drobnější tesařské konstrukce, masivní schody, apod. Povrch je vždy opracovaný tradičními nástroji (širočina, ruční hoblík, poříz, dláta,...). Jednotlivé prvky konstrukcí spojujeme výhradně tesařskými spoji (dlaby, čepy, dubové kolíky,...). Rádi pomůžeme i s návrhem projektu.

 Realizace