Chata v Nové Vsi (jižní Čechy)

Chata o půdorysu 4×5 m, dřevěné rámové konstrukce. Základ tvoří rohové základové patky. Podlaha je trámové konstrukce. Konstrukce stěn je zhotovena z masivních borových hranolů 16×16 cm, spojovaných výhradně tesařskými spoji (bez použití kovových spojovacích materiálů). Venkovní fasáda je tvořena nesamovanými hoblovanými modřínovými prkny, svisle střídavě loženými. Vnitřní pohledové obložení stěn je zasunuto do drážek v nosné konstrukci stěn, čímž umožňuje kontrolu, výměnu, případně doplnění izolace. Konstrukční hranoly stěn jsou tedy zevnitř také částečně pohledové. Krov je jednoduchý, hambálkový, zhotovený z borových hranolů pomocí tradičních tesařských spojů (bez použití kovových spojovacích materiálů), zevnitř je pohledový. Svrchní pokryv střechy tvoří travní drn na dvojité hydroizolační vrstvě podle skandinávského vzoru. Široké použití tesařských spojů, konstrukce vnitřního obložení, pečlivá volba materiálů a neobvyklý pokryv střechy odlišují tuto stavbu od běžných "sendvičových" konstrukcí.