Roubenky

10

Tradiční poloroubenka z brdských luhů a hájů

Jedná se o pilotní projekt dalšího možného přístupu k realizaci roubenky. Roubenku si totiž majitel s několika kamarády vlastnoručně stavěli. O materiál, nářadí, organizaci a další 4 tesařské ruce jsme se pak postarali s parťákem tesařem. Takovouto spolupráci s majitelem budeme určitě podporovat i při dalších realizacích. Kromě vlastní roubenky vznikají i přátelství a penězi nevyčíslitelný vztah majitele k jeho novému domu...

Roubení interiérové, ručně hoblované (Čakovec u Č. Budějovic)

Interiérové roubení se nachází v prostorách restaurace v obci Čakovec u Českých Budějovic. Součástí projektu jsou tři do sebe sroubené stěny se stropními trámy a patrem pro dětský koutek, dále pak roubené zádveří u vstupu do restaurace.

Roubenka pro děti

Malá roubenka pro děti, vytvořená jako veliké "lego", které si mohou rodiče s dětmi rozkládat a skládat. Stěny jsou z borových ručně hoblovaných trámů průřezu 10x14cm, s pořízem opracovanými hranami. Střešní modřínová prkna jsou pověšená na dřevěných kolících za vrcholovou vazničku. Ivestorem je občanské sdružení Tam-tam, působící mimo jiné v kulturně-společenském dvoře U Beránka v Českých Budějovicích.

Replika historické podšumavské roubenice

Jedná se o stavbu, určenou k trvalému bydlení, vytvořenou věrně podle staré stavební tradice podšumaví. Venkovní pohledové členění fasády věrně kopíruje historické stavební zvyklosti v oblasti. Vnitřní půdorys domu je rovněž typicky tříprostorově členěn. Obytná část stavby je roubená ze smrkových klád, stropy jsou trámové se středovým průvlakem, nebo povalové.

Roubenka (okr. Nymburk)

Roubenka je postavena z prizem tloušťky 20cm kladených na výšku. Přirozená sbíhavost jednotlivých prizem je zachována tak, že se ve stěně nad sebou střídají vždy slabší a silnější konce. Půdorysná plocha roubenky je cca 20m2, sklon střechy 30°. Všechny klády jsou ručně ohoblovány a odkorněny pořízem. Rybinový spoj v rozích je vylepšen zámkem zabraňujícím jeho profouknutí. Podélná drážka i rohové spoje jsou vyplněny přírodní lněnou tepelnou izolací.