Vegetační střechy

7

Travnatá (vegetační) střecha na chatě v Nové Vsi U Brloha

Travnatá (vegetační) střecha na chatě v Nové Vsi U Brloha (okres Č.Krumlov) má výměru cca 30 m2, s celkovou vahou půdního pokryvu kolem 10 tun. Na tuto značnou zátěž musí být dimenzována i konstrukce krovu.