Tesání a hoblování

Tesané trámy

Trámy tesáme tradiční novověkou středoevropskou metodou za použití tesařských seker hlavatky a širočiny, či středověkou tesařskou sekerou bradaticí. Materiálem musí být vždy syrové, čerstvě pokácené dřevo. Cena tesaného trámu se pohybuje dle průřezů a sukovitosti dřeva mezi 400-600Kč za běžný metr otesaného trámu.

Ručně hoblovaná prkna (fošny, trámy)

Prkna, fošny a trámy hoblujeme tradičním ručním hoblíkem "uběrákem", jenž vytvoří charakteristický rustikální žlábkovaný povrch (viz foto dále). Materiál (řezivo) pro ruční hoblování musí být částečně vzduchosuchý. Cena ručně hoblovaného povrchu je 200Kč za m2 ohoblované plochy.