Tesařské spoje

Projděte si galerii, obrázky mají podrobný komentář.

Spoj mezi průvlakem (středová vodorovná podpěra stropních trámů) a venkovní roubenou stěnou. Spoj bude dodatečně zaizolován ovčí vlnou. Složitost a množství různých zubů ve spoji není samoúčelná. Zamezuje totiž profouknutí větrem. Jednoduchý přímý spoj (pouhý výřez ve stěně pro průvlak) by mohl v důsledku sesychání dřeva i při použití izolace profukovat.
Podélné napojení dvou stěnových trámů. Po nasazení čepu do dlabu na svém místě v roubené stěně budou klády ještě provrtány a spojeny dubovým kolíkem.
Detail rohového rybinového spoje. Drážka z pravé strany spoje a podélné výstupky nad a pod rybinou slouží hlavně proti profouknutí rohového spoje. Částečně rybinu i zpevňují.
Rybinový rohový spoj (dvojitá rybina) z předchozího obrázku v roubené stěně. Spoj je jednak samosvorný (šikmé dosedací plochy spoje tlačí gravitací stěnové trámy dovnitř "do domu") a jednak neumožňuje vodě vniknout do vnitřní místnosti či zůstat v konstrukci (šikmé dosedací plochy rohové rybiny nutí vodu vytékat ven ze spoje).
Rybinové zakončení vnitřní roubené příčky ve venkovní stěně. Spoj (čep) se rozšiřuje směrem ven z domu, čímž zabraňuje případnému vyklopení stěny
"Lože" pro čep z předchozího obrázku.
Samosvorné rohové spojení základového límce rámové konstrukce, ve středu opatřené kolíkem. Svislý rohový trám je zapuštěný čepem do základového límce.
Spoj krokve s pozednicí. V celé na obrázku viditelné konstrukci není jediný vrut, šoub či jiný kovový spojovací materiál. Vše je spojeno tesařskými spoji.
Ozdobný vazník. Opět bez použití kovových spojovacích materiálů.
Ozdobný vazník zakomponovaný do střešní konstrukce. Je velice masivní, neboť nese travnatou střechu, která je beze sněhu cca 3x těžší než střecha z tašek.
Sedlový spoj. Sedlové spoje se používají u srubových konstrukcí, kde je za rohovým zádlabem ješte krátký přesah klády či trámu. Rovné šikmé plochy po stranách spodní klády umožňují "sedání" horní klády ve spoji při jejím sesychání, aniž by se spoj otevřel. Z tohoto důvodu jde o velmi kvalitní rohový spoj dvou klád či trámů, který při správném provedení souvisejících detailů zaručí dokonalou těsnost srubové konstrukce. V Čechách (i v Severní Americe) se nejčastěji používá zjednodušený spoj bez lichoběžníkové
"Slepý" rybinový spoj. Spoj pro ukončení trámu či klády v roubené (srubové) stěně. Rybinový proto, že se směrem ke konci rozšiřuje, čímž po nasazení příčného trámu shora znemožňuje jeho vodorovné vysunutí. Celá konstrukce je tak "svázána" v pevný celek.
Spoj z předchozího obrázku po nasazení kolmého, ve srubové stěně ukončeného trámu.
"Underscribing". Anglické slovo označující způsob zapracování klády do srubové konstrukce. Kláda sedí v rohových sedlových spojích těsně (bez mezer po stranách), zatímco po celé délce na vodorovném styku dvou sousedících klád je asi centimetrová mezera. Ta se díky sesychání rohových spojů (mírné sjíždění horní klády po šikmých rovných plochách sedlového spoje) postupně zavře. Kdyby metoda "underscribingu", tedy vytvoření vodorovné mezery mezi kládami, nebyla použita, otevřely by se vlivem sesychání dřeva ro