Kurzy - nabídka

Kurz se koná od 7.7. do 1.8. 2020, kromě těchto dní: 12.7., 18.-19.7., 26.7.. Hlavní náplní kurzu je stavba jedné, v Čechách tradiční roubenky s rybinami v rohových spojích, o půdorysné ploše cca 20 m2.Tloušťka prizem (tedy i vlastní stěny roubenky) bude 18 cm. Dále si budeme zkoušet tesat malý domek pro děti či saunu skandinávskou technikou sroubení (sedlové spoje s přesahy klád v rozích... číst dál.
    Na tomto kurzu budeme tesat šestibokou roubenou saunu (stavba samozřejmě může sloužit i k jiným účelům) o průměru 4m. Výchozí materiál bude surová kulatina.    Myšlenka kurzu je nabídnout zkušenost od částečného opracování surové kulatiny sekerou, až po zatesání klády do roubené stěny.    Kulatinu z vnitřní strany otesáme do roviny a z vnější ztesáme... číst dál.
    V rámci tohoto šestidenního kurzu budeme společně stavět jednu masivní rámovou konstrukci, která má svou tradici v Norsku (viz obrázek), ale mnohé její části jsou k vidění i v Čechách. Půdorys konstrukce bude cca 4x5m. Všechny spoje trámů budou čistě tesařské, celodřevěné. Materiál bude předem připraven ze zimního dříví. Pět dní budeme odkorňovat, řezat, tesat, hoblovat... číst dál.
Kurz by se dal nazvat "základním" z celé kurzovní nabídky. Doporučuji (ale není to podmínkou) se ho zúčastnit před případným absolvováním ostatních kurzů (vyjma měsíčního roubenkářského). Z tohoto kurzu si odvezete lavici (viz obrázek vedle), na které si vyzkoušíte základní tesařské techniky výroby celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva. Z dalšího programu - tesání trámu z kulatiny,... číst dál.
Tento kurz je náplní shodný s kurzem Lavičkářským. Je však doplněný o kovářskou část (proto o den delší, tedy 5 denní), kdy  si sami pod  vedením profesionálního kováře vyrobíte své dláto, se kterým budete moct následující dny též pracovat. Kurz je spojen s kurzem Lavičkářským IV v termínu 30.9. - 3.10.. Své dláto si pak ukováte den předem, tedy 29.9. 2020. Vyplňte tedy prosím... číst dál.
Společný čas...tvoření...poznávání se... Kurz je zaměřen na společné tvoření otců a synů všech věkových kategorií. Během 3 dnů budete mít možnost spolupracovat na zhotovení několika drobnějších výrobků, které si pak odvezete domů. Jejich výběrem si můžete náročnost kurzu podle vlastních přání a schopností sami určit. Vyzkoušíte si základní tesařské techniky výroby celodřevěných... číst dál.
Na tomto kurzu si budete mít možnost vyrobit svou společnou velkou postel z masivních trámků (10×14 cm) a fošen (tloušťky 4 cm). Kdo byste postel nepotřebovali a přesto spolu rádi tvořili, je možné si společně vyrobit stůl vyfocený níže na posledních dvou fotkách. Vyzkoušíte si základní tesařské techniky výroby celodřevěných spojů a opracování povrchu dřeva. Během kurzu bude možnost si... číst dál.
Rohový spoj před sesazením
Postel je možné vyrábět v rámci pětidenního lavičkářsko-kovářského kurzu (bez kování dláta). Do poznámky v přihlášce tuto skutečnost prosím uveďte. Na tomto kurzu si budete mít možnost vyrobit svou postel z masivních trámků (10×14 cm) a fošen (tloušťky 4cm). Kurz je určen jak pro účastníky nějakých minulých kurzů, tak pro nové zájemce.  Vyzkoušíte si základní tesařské techniky výroby... číst dál.
Jedna ze dvou koz, které si každý účastník odveze s sebou domů.
Tento kurz je zaměřen na práci s rozličnými sekyrami. Výsledným dílem pak jsou dvě tesařské kozy z dubu a smrku/borovice s vyndavacími nohami (viz obrázky a výkres), které si každý účastník odveze s sebou domů. Každý má připravenou dvoumetrovou dubovou kulatinu, ze které si vytesá různými sekyrami lichoběžníkový trám. Do trámu vyřízneme čtyři dlaby, do kterých postupně sekyrami napasujeme... číst dál.

Vypsané kurzy

Lavičkářský kurz (4 dny) 27.05.2020 to 30.05.2020 Volných míst: 0 z 8 Přihlásit se
Lavičkářský kurz (4 dny) 10.06.2020 to 13.06.2020 Volných míst: 0 z 8 Přihlásit se
Otec a syn (3 dny) 25.06.2020 to 27.06.2020 Volných míst: 0 z 4 Přihlásit se
Roubenkářský kurz (22 dní) 07.07.2020 to 01.08.2020 Volných míst: 0 z 9 Přihlásit se
Otec a syn (3 dny) 27.08.2020 to 29.08.2020 Volných míst: 0 z 4 Přihlásit se
Výroba postele (stolu) pro páry (4 dny) 02.09.2020 to 05.09.2020 Volných míst: 0 z 4 Přihlásit se
Výroba postele (stolu) pro páry (4 dny) 16.09.2020 to 19.09.2020 Volných míst: 0 z 4 Přihlásit se
Lavičkářský kurz (4 dny) 30.09.2020 to 03.10.2020 Volných míst: 0 z 8 Přihlásit se
Výroba postele (stolu) pro páry (4 dny) 07.10.2020 to 10.10.2020 Volných míst: 3 z 4 Přihlásit se
Sauna roubená 6-boká (6 dní) 19.10.2020 to 24.10.2020 Volných míst: 1 z 8 Přihlásit se
Sauna roubená 6-boká (6 dní) 02.11.2020 to 07.11.2020 Volných míst: 7 z 8 Přihlásit se
Masivní rám. konstr. (6 dní) - předběžná přihl. zima/jaro 2021 Přihlásit se
Roubenkářský kurz 2021 - předběžná přihl. léto 2021 Přihlásit se
Výroba tes. koz (4 dny) - přdb. přihl. 2021 Přihlásit se
Otec a syn (3 dny) - předběžná přihl. jaro/léto 2021 Přihlásit se
Lavičkářský kurz (4 dny) - předb. přihl. 2020/2021 Přihlásit se