Přejít k hlavnímu obsahu

Co stavíme

Roubenky

Tradiční české roubené stavby z masivních trámů, v rozích zatesaných na klasickou „rybinu“. Upřednostňujeme trámy různých výšek a trámy se zachovanou přirozenou sbíhavostí klád (docílíme tím originálního, přirozeného dojmu ze stavby, oproti uniformnímu, „prefabrikovanému“ vzhledu strojově vyráběných roubenek, které používají stejný profil trámu pro celou stavbu).

Sruby

Srubové stavby z prizem (klád seříznutých na obou bocích). V rozích pak prizmy přes sebe přesahují, čímž vytvářejí klasický „srubový“ ráz stavby.

Vegetační střechy

U nás nepříliš rozšířené travnaté střechy (šikmé sedlové střechy). Pro srub či roubenku jde o nejpraktičtější variantu střešní krytiny. Vzhledem ke své veliké váze (asi 3násobné oproti střeše z tašek) ji žádná jiná krytina nepředčí. Obecně platí, že čím těžší střecha, tím méně se klády či trámy kroutí (vznik otvorů na spojích), tím se jednotlivé prvky do sebe víc "zakousnou" a jsou stabilnější a pevnější. Neboť dřevo je živý materiál, neustále "pracuje", mění svůj objem atd.

Rámové konstrukce

Vše ručně opracované ručním hoblíkem, pořízem, dláty, širočinou a dalšími naástroji, vše spojováno tesařskými spoji, tedy pomocí dlabů, čepů a dubových kolíků.

Masivní dřevěné podlahy

Podlahy z dřevěných širokých fošen, u nichž je v ideálním případě zachována jejich přirozená sbíhavost.

Dále nabízíme

Tesání a hoblování

Trámy tesáme tradiční novověkou středoevropskou metodou za použití tesařských seker hlavatky a širočiny, či středověkou tesařskou sekerou bradaticí. Prkna, fošny a trámy hoblujeme tradičním ručním hoblíkem "uběrákem", jenž vytvoří charakteristický rustikální žlábkovaný povrch

Jak stavíme?

 • Stavíme v souladu se Souborem doporučení pro výrobu řemeslných srubových staveb - Log building standards vydávaných Mezinárodní asociací stavitelů srubů - International log building association - ILBA a v souladu s norskými normami a doporučeními pro výrobu srubových konstrukcí a travnatých střech
 • Vlastnoruční zhotovení každé stavby, s tím související neustálá kontrola nad kvalitou vznikajícího díla (na rozdíl od velikých firem, kde vzhledem ke většímu počtu zaměstnanců a množství paralelních projektů je tato kontrola značně ztížená).
 • Zaměření na detaily, ozdoby a přesnost provedení tesařských spojů.
 • Upřednostňujeme tradiční tesařské spoje (dlaby, čepy, dřevěné kolíky a další) oproti kovovým spojovacím prvkům, a to z důvodu estetického i praktického (kondenzace vlhkosti, pevnost, trvanlivost).
 • Stavbu doplňujeme řezbářskými prvky (například ozdobené konce krokví).
 • Používáme i tradiční ruční nástroje (hoblíky, širočiny, dlátovky a jiné) k úpravě povrchu dřeva, čímž docílíme jedinečného rázu a maximální trvanlivosti každého prvku stavby (viz srovnání ohoblovaného či otesaného a bruskou do hladka obroušeného povrchu dřeva).
 • Důraz na výběr dřeva:
  • stavíme ze zimního dřeva (v zimě pokáceného), čímž je zajištěna nejvyšší možná stabilita jednotlivých prvků konstrukce (dřevo se bude při vysychání méně kroutit) a trvanlivost (odolnost proti dřevokaznému hmyzu)
  • vybíráme rovné či nepatrně točité kmeny (klády s velkou točivostí při vysychání více "pracují" a po zapracování do srubové stěny jsou schopny nadzvednout celou stavbu i s těžkou vegetační střechou!).
 • Vzhledem k výše uvedenému nemůžeme nabídnout dodávku stavby do několika týdnů od Vaší objednávky, je nutné projekt domluvit před zimou, abychom mohli vybrat a připravit dřevo na jarní zahájení stavby.
 • Vzhledem k časové náročnosti ručního řemeslného opracování dřevěných prvků (hoblování, otesávání), používání složitějších tradičních tesařských spojů atd., nemůžeme nabídnout nižší cenu než většina výrobců. Cena bývá spíše srovnatelná.